Senegal – memòria visual

Senegal, setembre i octubre de 2007